PROGRAM NILAM

Program Nilam dilaksanakan mengikut arahan yang dikeluarkan oleh KPN.
Antara aktiviti-aktiviti berkaitan program nilam yang dilaksanakan seperti berikut:

Aktiviti Rakan Membaca || Pidato || Perbahasan || Sudut Bacaan